GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Dürüstlükte, Kalitede ve Hizmette Sürekliliği Hedef Alarak Müşteri Taleplerini Zamanında ve Karşılamak,

Kaliteli Hammadde Kullanmak ve Sektörünün Gereği %100 Güvenli, Sağlıklı ve Hijyenik Şartlarda Üretim Yapmak ve Gıda Güvenliği Standartlarını Uygulamak,

Bunu Sağlamak için Çalışanlarımızı Hijyen ve Sanitasyon Konusunda Sürekli Eğiterek İnsan ve Çevre Sağlığını Ön Planda Tutmak, Kaliteyi En Üst Safhada Sunarken Gıda Güvenliği Yönetim Şartlarına Uymak Gıda Güvenliği Yönetim Şartlarını Sürekli İyileştirmek Hiçbir Koşulda Kaliteden Ödün Vermemek,

Gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek, Yasal Şartlar ve Mevzuatlara Uymak…

FİRMAMIZIN GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASIDIR.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BAHÇEHOREKA A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çalışma ortamına duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

BAHÇEHOREKA’ de ; ISO 45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için eğitim vazgeçilmezdir.

BAHÇEHOREKA A.Ş. yi İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar ve sektör nezdinde örnek bir şirket haline getirmek en önemli hedefimizdir.

BAHÇEHOREKA A.Ş. " Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir. Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır. " sloganlarını tüm çalışanlara benimseterek, her yıl bir önceki yıla göre iş kazalarını önemli oranlarda azaltmayı taahhüt ederiz.

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasının sağlanmasını taahhüt ederiz.

BAHÇEHOREKA’ de iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak, sürekli iyileştirmeler yapılmasını sağlamak ve teknolojik yenilikleri takip etmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır.

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı taahhüt ederiz Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Menü